Bestyrelse

Solglimt er en selvejende institution, oprettet af lokale pårørende i Vildbjerg i samarbejde med Kristelig Handicapforening Det er en selvejende institution, som drives af bestyrelse og ledelse med inddragelse af beboere og pårørende.

Den overordnede ledelse udøves af Solglimts bestyrelse. Den daglige ledelse og drift samt den pædagogiske ledelse varetages af hhv. Solglimts leder og den pædagogiske leder.

Jørgen Engholm Andersen

Jørgen Engholm Andersen

Leder

solje@diakon.dk
Tlf. 2469 7801

Luise Hummelmose Sønderby

Luise Hummelmose Sønderby

Pædagogisk leder, socialdiakon

solls@diakon.dk
Tlf. 2469 7814

Charlotte Toustrup Poulsen

Charlotte Toustrup Poulsen

Midlertidig formand, pårørenderepræsentant

Tangsøparken 58
7400 Herning
Tlf. 2259 4285
Send email

Jens Mølgård

Jens Mølgård

Midlertidig næstformand

Albækvej 11
7480 Vildbjerg
Tlf. 4070 2342
Send email

Mogens Stig Nielsen

Mogens Stig Nielsen

Kasserer

Lodbrogsvej 13
8660 Skanderborg
Tlf. 2992 3535
Send email

Signe Bækgaard Appel

Signe Bækgaard Appel

Personalerepræsentant

solsb@diakon.dk
Tlf. 2469 7822

Carsten Hoffmann

Carsten Hoffmann

Lysgårdvej 7
7480 Vildbjerg
Tlf. 4036 4236
Send email

Jens Christian Fischer Jørgensen

Jens Christian Fischer Jørgensen

Birkmoseved 46
7480 Vildbjerg
Tlf. 2986 2890
Send email

Arne Østergaard

Arne Østergaard

Herningvej 44
7480 Vildbjerg
Tlf. 2094 7019
Send email