Værdigrundlag

Solglimt bygger på et diakonalt menneskesyn. Alle mennesker har en værdi, som de bibringer fællesskabet, og som skaber påvirkning i andres liv.

Vi tror på, at alle mennesker er værdifuldt skabt og elsket af Gud. Dette er retnings- og målsættende for, hvordan vi opfatter, arbejder og er sammen med vores beboere.

Hos Solglimt arbejder vi for, at beboerne skal opleve sig styrket gennem støtte og opmuntring fra hinanden og fra personalet.

Ingen afkræves mere end evnerne rækker og støttes ikke mindre end potentialet tillader.

KERNEOPGAVEN
Solglimts kerneopgave er at skabe hjem, med trivsel og faglighed samt fællesskab om de kristne værdier.

Solglimt