Overordnede tilgange

DEN DIAKONALE
Med en diakonal pædagogik er vi optaget af at møde den enkelte beboer som et værdifuldt menneske, vi rækker hånden ud til og gerne vil følges med. Der skabes et lille nært arbejdsfællesskab, hvor medarbejderen kan komme tættere på beboerne, opbygge beboerens tryghed og tillid, så beboeren kan tage imod anerkendelse og relationen. Vi er optaget af at hjælpe beboerne til værdighed, dvs. vedkommende skal ikke bare opleve sin ret til at være her, men opleve at have en plads, som kun hun eller han kan udfylde på sin måde.

RECOVERY-ORIENTERET REHABILITERING
Recovery betyder at komme sig, og det drejer sig om at skabe ”det gode liv”, sådan som individet selv definerer det, inklusiv de begrænsninger og udfordringer der må være til stede hos individet. Dette fordrer, at beboeren har rollen som ekspert på eget liv, og at der tages udgangspunkt i beboerens håb, drømme og ønsker for fremtiden med et fokus på beboerens ressourcer. Gennem den recovery-orienterede tilgang styrkes borgeren i sin empowerment ved at mærke større selvstændighed og øget kompetencebevidsthed.

Rehabilitering handler om en form for genoptræning, som muliggør de forandringer i livet, som beboeren ønsker. Det drejer sig om at hjælpe beboeren tættere på et meningsfuldt og selvstændigt liv, f.eks. ved at øge funktionsniveauet, indgå i fællesskaber, danne netværk, øge mængden af hverdagsaktiviteter m.m.

Du kan læse mere om recovery-orienteret rehabilitering:
Recovery og rehabilitering | Vidensportal

Solglimt