Pårørendeinddragelse

Lejlighederne er beboernes hjem. Det er derfor beboeren som bestemmer, hvem der skal aflægge besøge og hvornår.

Dermed er I altid velkomne efter aftale med jeres familiemedlem. I nogle tilfælde kan det være en fordel, at vi kender til besøget, så det ikke lapper ind over andre aktiviteter, som vedkommende gerne vil være en del af.

Jeres inddragelse i vedkommendes liv på Solglimt aftaler vi sammen med beboeren og ud fra, om vedkommende har en værge.  

Solglimt værner om et godt pårørendesamarbejde.

Solglimt