Indflytning

Når en beboer flytter hjemmefra og flytter ind hos os, er det ofte forbundet med blandede følelser. Vedkommende kan have mange forventninger, være spændt og usikker og samtidig være bange for at savne sine forældre og de vante omgivelser. Vi hjælper den ny beboer godt til rette ved at introducere tingene i rette tempi og være opmærksom på de svære følelser, som beboeren også kan være præget af.

Forud for indflytningen modtager I som pårørende en velkomstfolder. Heri er nævnt de gængse ting, som I skal vide, og derudover fremgår de forhold, som kommer til at gælde netop for jeres familiemedlem, fx hvem der skal være vedkommendes kontaktperson.

Ved indflytning har I og jeres familiemedlem et velkomstmøde med kontaktpersonen. I får (igen) en rundvisning og bliver fortalt, hvad der kommer til at ske den aktuelle dag og dagene herefter. Bl.a. sørger vi for at fejre indflytning ved festlig pyntning i fællesrummet og kage til alle. Forstanderen holder en velkomsttale og sørger for at sige nogle af de spændende ting, som er kendetegnende for jeres familiemedlem. Vi ser gerne, at I som pårørende deltager, og I kan vælge at sige lidt eller måske kan jeres familiemedlem selv fortælle, hvem han eller hun er. Alle tilstedeværende vil sige deres navn, så I har ansigt på, når jeres familiemedlem senere nævner nogen af dem.

I finder ud af sammen med jeres familiemedlem og kontaktpersonen, hvor meget I skal være deltagende i indretningen af lejligheden, eller om det er en opgave, der med fordel kan varetages af Solglimt.

Solglimt

Det kan være en svær overgang at flytte hjemmefra, og nogle har brug for at sove hjemme hos forældrene i en overgang. Andre kan have behov for, at fx en forælder sover på Solglimt i lejligheden en nat eller to. De fleste er klar til at slippe hjemmet og finder sig hurtigt til rette.

Som pårørende er man velkommen til at rette henvendelse, uanset om der er tale om stort eller småt. Vi kan være meddelsomme med den begrænsning, som tavshedspligten giver. Information vil også være afhængig af, om jeres familiemedlem er myndig, eller du er vedkommendes værge.