Kontaktpersonordning

Hver beboer har en kontaktperson. Kontaktpersonen er en ansat pædagog, som arbejder sammen med beboeren om relationer, konflikthåndtering og socialisering. Gennem pædagogens tætte samarbejde med beboeren bliver det tydeligere, hvilke ressourcer beboeren besidder, og hvilken støtte vedkommende kan have behov for.

I det daglige vil de fleste beboere have behov for støtte til rengøring, indkøb, lægebesøg m.m.

Udover kontaktpersonen har alle beboere en sekundær kontaktperson. Herved sikres, at der er mere end en observation og faglig vurdering som udgangspunkt for beslutninger i samråd med beboeren.

Solglimt