Pædagogisk metode

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik):

Det pædagogiske personale uddannes og trænes i KRAP. Metoden er vores udgangspunkt for interaktion med beboeren. Med KRAP-blomsten visualiserer vi sammen med beboeren, hvilken udvikling og hvilke mål vi arbejder henimod. Med KRAP-skemaet sikrer vi en ensartet systematik i registrering af indsatser og udvikling.

Du kan læse mere om KRAP:
KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik | Vidensportal

Solglimt