Venner og frivillige

Solglimts vennekreds blev oprettet i 1997.

Venner og frivillige på Solglimt er med til at øge beboernes trivsel og give dem gode oplevelser. Solglimts vennekreds tager initiativ til arrangementer, både i og ud af huset. Der er bl.a. tale om biografture, bowling, fastelavnsfest, orienteringsløb og sang- og spilaftener.

De frivillige er ikke bange for at give en hånd med, når der fx skal lægges fliser eller bages en kage. Desuden er der frivillige, som er besøgsven for bestemte beboere. Besøgene kan ske i beboerens lejlighed, eller besøgsvennen kan invitere beboeren med til en aktivitet typisk ud af huset.

Solglimts vennekreds udgiver bladet ”Solposten” fire gange om året. Solposten er centreret om beboernes liv og giver fortællinger om hverdagen, nye initiativer og gode oplevelser på Solglimt.

Du kan blive medlem af Solglimts vennekreds ved at kontakte formand Betina Andersen på tlf. 6171 6350 eller prebenogbetina@gmail.com. Et årsmedlemskab koster 50 kr.

Solglimt